tel: telefon

   gsm: GSM

Honda    CR-V

id :  456 
year :  2004 
vol :  2.0i m3
kw :  110 KW
vin :   
probeg :  0 km
motor :  test BAD 
toplivo :   
korobka :  avto 
diski :  litie 
date_input :  2013-02-05 
prim :