tel: telefon

   gsm: GSM

Volvo    850

id :  311 
year :  1995 
vol :  2.5TDI m3
kw :  103 KW
vin :   
probeg :  0 km
motor :  test OK 
toplivo :   
korobka :  avto 
diski :  litie 
date_input :  2011-11-21 
prim :