tel: telefon

   gsm: GSM

Chrysler    300m

id :  304 
year :  2000 
vol :  3.5 m3
kw :  183 KW
vin :   
probeg :  176 km
motor :  test OK 
toplivo :   
korobka :  avto 
diski :  litie 
date_input :  2011-11-10 
prim :